ul. LEWANDÓW 33a, Warszawa | Telefon: 784 521 895 | kontakt@przystanekalpaka.pl

1. Na wszystkie formy spędzania czasu z naszymi alpaczkami obowiązują zapisy, nie ma możliwości odwiedzenia nas poza godzinami umówionych wizyt, bez wcześniejszej rezerwacji.

2. Optymalny wiek dzieci na Rodzinne Spotkanie z Alpakami to +3 lata. Minimalny wiek dzieci na Spacer z Alpakami to +6 lat

3. Alpaki są spokojnymi zwierzętami, które w stresowych sytuacjach reagują ucieczką, są to również zwierzęta posiadające odruch kopania do tyłu, dlatego też Drodzy Goście uprzejmie informujemy, że na terenie „Przystanku Alpaka” nie wolno:

  • biegać, krzyczeć, wykonywać gwałtownych ruchów, używać lampy błyskowej aparatu, podchodzić do zwierząt z tyłu, wprowadzać innych zwierząt(psów, kotów i innych)

4. Każde spotkanie w naszej zagrodzie rozpoczyna się od wprowadzenia, podczas którego dowiedzą się Państwo, jak obchodzić się ze zwierzętami z poszanowaniem ich dobrostanu – prosimy o stosowanie się do zasad dotyczących zwłaszcza sposobu głaskania alpak

5. Na alpakach się nie jeździ, nie sadzamy również dzieci na alpakach do zdjęć

6. Nasze Alpaki zawsze mają dostęp do pożywienia, które jest dla nich najlepsze (mają pod dostatkiem trawy, sianka, specjalnej paszy oraz smakołyków w postaci marchewki), dlatego uprzejmie prosimy o nie dokarmianie zwierząt jedzeniem przynoszonym z domu – podczas wizyt karmimy alpaki wyłącznie przygotowanym przez nas pożywieniem

7. Kategorycznie zabrania się:

  • wchodzenia na teren „Przystanku Alpaka” osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających,
  • palenia tytoniu lub innych substancji,
  • spożywania alkoholu,
  • niszczenia roślinności,
  • zaśmiecania terenu,
  • dewastowania urządzeń znajdujących się na terenie „Przystanku Alpaka”

8. Dzieci mogą przebywać na terenie „Przystanku Alpaka” wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej (opiekuna).

9. Wycieczki szkolne, przedszkolne, grupy zorganizowane, której uczestnicy są niepełnoletni mogą przebywać na terenie „ Przystanku Alpaka” pod opieką co najmniej dwóch pełnoletnich opiekunów posiadających wymagane uprawnienia do sprawowania opieki nad dziećmi podczas wycieczek.

10. „Przystanek Alpaka” nie ponosi odpowiedzialności za:

  • wypadki, szkody będące konsekwencją nieprzestrzegania niniejszego regulaminu,
  • utracone mienie Gości pozostawione przez nich bez nadzoru.