ul. LEWANDÓW 33a, Warszawa | Telefon: 784 521 895 | kontakt@przystanekalpaka.pl

1. Alpaki są spokojnymi zwierzętami, które w stresowych sytuacjach reagują ucieczką, dlatego też Drodzy Goście uprzejmie informujemy, że na terenie „Przystanku Alpaka” nie wolno:

  • biegać, krzyczeć, kopać/rzucać piłki,
  • słuchać głośno muzyki

2. Nasze Alpaki zawsze mają dostęp do pożywienia, które jest dla nich najlepsze (mają pod dostatkiem trawy, sianka, specjalnej paszy oraz smakołyków w postaci marchewki), dlatego uprzejmie prosimy o niedokarmianie zwierząt jedzeniem przynoszonym z domu. W szczególności jedzenie przeznaczone dla ludzi może się okazać niebezpieczne dla zwierząt.

3. Kategorycznie zabrania się:

  • wchodzenia na teren „Przystanku Alpaka” osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających,
  • palenia tytoniu lub innych substancji,
  • spożywania alkoholu,
  • niszczenia roślinności,
  • zaśmiecania terenu,
  • dewastowania urządzeń znajdujących się na terenie „Przystanku Alpaka”

4. Dzieci mogą przebywać na terenie „Przystanku Alpaka” wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej (opiekuna).

5. Wycieczki szkolne, przedszkolne, grupy zorganizowane, której uczestnicy są niepełnoletni mogą przebywać na terenie „ Przystanku Alpaka” pod opieką co najmniej dwóch pełnoletnich opiekunów posiadających wymagane prawem uprawnienia do sprawowania opieki nad dziećmi podczas wycieczek.

6. „Przystanek Alpaka” nie ponosi odpowiedzialności za:

  • wypadki, szkody będące konsekwencją nieprzestrzegania niniejszego regulaminu,
  • utracone mienie Gości pozostawione przez nich bez nadzoru.